U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
IČ: 60458844

e-mail: info@suki.cz

Sdružení uživatelů
kochleárního implantátu

Co je SUKI

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu je nezisková organizace založená v roce 1994 sdružující především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů. V České republice má v současné době kochleární implantát více než 500 dětí a téměř 200 dospělých.

Jak se stát členem SUKI?

Členem SUKI se může stát každý, koho zajímá problematika kochleárních implantátů. Pro přijetí do SUKI je nutné vyplnit přihlášku a platit každoroční příspěvek, který v současné době činí 300 Kč. Přihlášku je možné obdržet v CKID na Mázovce, příspěvek je možno zaplatit na účet u ČSOB 258049119/0300, nebo na našich pravidelných setkáních (jarní či podzimní víkendové, letní týdenní).

Členové SUKI jsou pravidelně informováni dopisem o všech akcích, které SUKI pořádá. Informace o těchto akcích je možné nalézt též na těchto internetových stránkách, dále jsou tu informace o akcích předešlých.

Přihláška ve formátu docx. Přihláška ve formátu pdf.

Proč se stát členem SUKI?

Jak již bylo řečeno, SUKI sdružuje osoby zajímající se o problematiku kochleárních implantátů, a to jak z řad rodičů, tak odborníků.

SUKI se zaměřuje zejména na následující okruhy činnosti:
 • Organizaci pravidelných setkání. Dvakrát ročně vždy na jaře a na podzim se koná víkendové setkání, v létě dále každoročně proběhne týdenní rehabilitační pobyt.
 • Pravidelnou účast a prezentaci programu a výsledků našich implantovaných na tuzemských i zahraničních konferencích.
 • Vyvíjení stálé snahy o zlepšení péče o implantované, zdůraznění nezbytnosti programu kochleárních implantací v ;tisku i v televizi a tím zároveň o podporu činností CKID (Centrum kochleárních implantací u dětí) při Fakultní nemocnici v Motole.
 • Pravidelná setkání se zástupcem firmy Cochlear v České republice, včetně informací o jejich novinkách.
 • Přednášky odborníků na téma implantátů během setkání.
 • Kontakty na odborníky z řad foniatrů, logopedů, techniků a dalších specialistů zabývajících se problematikou kochleárních implantátů, tyto odborníky pravidelně zveme na naše setkání.
 • Výměnu zkušeností a sdělování osobních prožitků rodičů i samotných implantovaných.
 • Lepší přijetí implantátu dítětem po operaci, Vaše dítě uvidí stejný přístroj i u ostatních dětí.
 • Předávání informací např. jak vybírat školky, školy při integraci dítěte do běžné škol yči školky, novinky z oblasti sociální pomoci, atd.
 • Možnost zapojení do řešení problémů sluchově postižených v ČR.
 • Možnost poskytnutí dotace od Nadačního fondu Prolomené Ticho na pobytypro sociálně slabší rodiny, které mají zájem účastnit se našich setkání a jejich hmotné poměry jim to neumožňují.

tisk, přečteno 17998x