U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
IČ: 60458844

e-mail: info@suki.cz

Sdružení uživatelů
kochleárního implantátu

Odkazy

Nadační fond Prolomené Ticho
www.prolomene-ticho.cz

Sponzor SUKI
www.ruml-klinger.cz

Pro dospělé implantované
www.kochlear.cz

Centrum kochleárních implantací
www.ckid.cz

Výrobce kochleárních implantátů
www.cochlear.com

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
www.frpsp.cz

Pěkná flashovka o kochleárním implantátu
www.cittadella.cz

Dodavatel kochleárních implantátů MED-EL
www.audionika.cz/medel

audionika.gif, 4,9kB

výrobce kochleárních implantátů MED-EL
www.medel.com

Kooperativa pojišťovna, a.s.
www.koop.cz
Kooperativa pojišťovna

tisk, přečteno 17365x