U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
IČ: 60458844

e-mail: info@suki.cz

Sdružení uživatelů
kochleárního implantátu

Kochleární implantát

Kochleární implantát je v ČR operován od roku 1993. Umožňuje neslyšícím lidem získavat sluchové vjemy, v ideálním případě může implantovaný jedinec po dlouhodobé rehabilitaci rozumět mluvené řeči, dokonce i telefonovat. Díky kochleárnímu implantátu jsou někteří postižení integrováni mezi slyšící (např. děti navštěvují běžné školy, nejsou odkázáni na používání znakové řeči).

Kochleární implantát se skládá z několika částí, které je možno rozdělit na interní a externí. Interní část je samotný kochleární implantát. Ten je v současné době operován pouze v pražském Motole, děti jsou operovány doc. MUDr. Kabelkou a dospělí as. MUDr. Skřivanem. Dříve se operoval starší typ Nucleus 24, nyní se operuje novější Freedom.

Externí části jsou mikrofon, řečový procesor a cívka, která je přichycena magnetem přichycena k implantátu.

Celý systém funguje tak, že mikrofon zachycuje zvuky a předává je procesoru, který je dekóduje podle vloženého klíče. Tento klíč musí být nastaven školeným technikem. Procesor takto dekódovaný zvuk pomocí cívky vysílá do implantátu. Ten stimuluje sluchový nerv a neslyšící se učí v rámci nezbytné dlouhodobé rehabilitace rozlišovat sluchové vjemy, které jsou mu pomocí implantátu zprostředkovány.

Další informace o kochleárních implatátech je možno najít (bohužel v anglickém jazyce) na stránkách firmy Cochlear.

Dokumenty vztahující se ke kochleárnímu implantátu
(řečové procesory, záruka a servis, ceníky, pojištění, technická podpora, „Jak to slyším já“)

tisk, přečteno 18523x