U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
IČ: 60458844

e-mail: info@suki.cz

Sdružení uživatelů
kochleárního implantátu

Jaké bylo Jarní setkání SUKI 2012

Ve dnech 27. –29. dubna t.r. se na stejném místě jako vloni – hotel Renospond ve Zderazi – uskutečnilo jarní setkání SUKI. Zájem byl velký, dokonce jsme 2 rodiny museli pro vyčerpání kapacity hotelu odmítnout. Badovi se nenechali odradit a nakonec dorazili alespoň na sobotní program.

Páteční večer jsme věnovali jako vždy povídaní o všem možném, co se událo od té doby, co jsme se viděli naposledy. Využili jsme přítomnosti paní Radové a paní Štefkové, abychom načali diskusi o tom, jak může SUKI nebo Prolomené ticho v budoucnu pomáhat uživatelům KI se sháněním prostředků na doplatek při výměně řečového procesoru. Možnosti se tenčí a situace rodin a samotných uživatelů se zhoršuje.

Sobotní dopoledne si děti užily s Míšou Beznoskovou, v jarní náladě vyrobily mnoho sluníček a oveček a řešily, co všechno se děje v přírodě na jaře. Rodiče se uchýlili pod vrbu k rybníku, kde proběhla diskuse na podobné téma jako při podzimním setkání – tedy integrace dětí s KI do běžných MŠ a ZŠ, ale tentokrát jsme si k tomu přizvaly hosty, a to speciální pedagožku Lenku Radoměřskou z SPC z Kolína, ředitelku MŠ Sulanského na pražském Jižním Městě Renatu Klíčovou a učitelku této MŠ Renatu Novákovou. Lenka Radoměřská působila 2,5 roku jako asistent pedagoga na 1.stupni ZŠ ve třídě s integrovaným žákem s KI a navíc se s námi podělila o své osobní zkušenosti, neboť sama jako středně nedoslýchavá s progresivní sluchovou vadou prošla od MŠ až po VŠ běžnými školami bez asistenta, zdůraznila některé potíže, se kterými se setkala, což jistě mnohé rodiče navedlo k tomu, aby se pokusili alespoň někdy přemýšlet očima svých dětí. Paní ředitelka z MŠ sdělila své zkušenosti s integrací SP dětí, školka má zkušenosti jak s dětmi s KI, tak s dětmi se sluchadly. Nakonec se ukázalo, že i zkušenost z provozu školky a s jednáním s úřady se mnoha rodičům právě hodily.

Odpoledne jsme věnovali společné procházce do nedaleké záchranné stanice Pasíčka. Navštívili jsme ji i vloni, ale letos jsme měli přislíbenou prohlídku s poutavým výkladem o osudech handicapovaných zvířátek, které zde žijí, a dokonce jsme si některá mohli i pohladit. Kdo nezapomněl, donesl pro zvířata i nějaké povolené dobroty a pomůcky pro péči o ně. Naše průvodkyně paní Ježková dovedla skutečně upoutat pozornost dětí, a přestože prohlídka byla docela dlouhá, statečná skupinka dětí vydržela viset na jejích ústech až do konce.

Po sobotní večeři propuklo v jídelně výtvarné šílenství – paní učitelky z MŠ s sebou totiž přivezly pomůcky na tzn. „falešný“ sítotisk a tisk na látku pomocí tiskátek. Vzniklo tak spousta zajímavých obrázků a originálních triček. Někteří nedočkavci hned druhý den, sotva barva zaschla, předváděli svá nová trička přímo na sobě.

Nedělní dopoledne nám trochu znepříjemnil silný vítr, ale přesto se nám podařilo uskutečnit soutěže pro děti. Všechny děti dostaly za splněné úkoly a zodpovězení záludné otázky ze života zvířat pěknou odměnu. Nedělní obědem (byla jako vždy svíčková) jsme se rozloučili a těšíme se na další, tentokrát letní týdenní pobyt na Šumavě.

Věra Skopová

««« Předchozí text: Pozvánka a přihláška na léto 2012 Následující text: Diplomová práce Anežky Kopalové »»»

20. 5. 2012 Ne 16.33 | Akce SUKI | trvalý odkaz | tisk | 628x