U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
IČ: 60458844

e-mail: info@suki.cz

Sdružení uživatelů
kochleárního implantátu

Diplomová práce Anežky Kopalové

Studentka UP Olomouc Anežka Kopalová se na SUKI během školního roku 2011/2012 obrátila s žádostí o vyplnění dotazníků pro diplomovou práci s názvem Komplexní péče o děti s kochleárním implantátem. Konečná verze diplomové práce je k dispozici ve formátu pdf.

Diplomová práce Anežky Kopalové

««« Předchozí text: Jaké bylo Jarní setkání SUKI 2012 Následující text: Pozvánka na valnou hromadu »»»

20. 5. 2012 Ne 16.46 | Různé | trvalý odkaz | tisk | 654x