U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
IČ: 60458844

e-mail: info@suki.cz

Sdružení uživatelů
kochleárního implantátu

Podzimní víkendové setkání SUKI

Vážení členové a příznivci SUKI! Na 5.-7. října 2012 pro Vás chystáme podzimní víkendové setkání, tentokrát v penzionu Bílá vrána v Bedřichově v Jizerských horách. Svou účast předběžně přislíbila vedoucí CKID FN Motol PhDr. Eva Vymlátilová. Přihláška bude zveřejněna a rozeslána začátkem září. Přejeme Vám příjemný zbytek prázdnin :-)!

««« Předchozí text: Pozvánka na valnou hromadu Následující text: Volba výkonného výboru SUKI a revizní komise »»»

13. 8. 2012 Po 20.17 | Akce SUKI | trvalý odkaz | tisk | 597x